Heb je interesse of een vraag? Stuur Femke een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

Betaald ouderschapsverlof

Anne van Os
23 september 2022

De bedoeling van de wetgever is dat met behulp van de ouderschapsverlofregeling iedere ouder de mogelijkheid heeft ouderschapstaken te combineren met werk. Iedere ouder heeft daarmee éénmaal recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

  • Hoe bereken je ouderschapsverlof?

Een werknemer heeft voor elk kind tot 8 jaar recht op ouderschapsverlof voor maximaal 26 maal de arbeidsduur per week. De uren voor het verlof worden berekend op basis van de wekelijkse arbeidsduur die met de werknemer zijn afgesproken. Werkt een werknemer 38 uur per week, dan heeft de werknemer recht op 26 weken maal 38 uur ouderschapsverlof.. Als de werknemer geen vaste arbeidsduur per week heeft, wordt het aantal uren ouderschapsverlof berekend aan de hand van een gemiddeld aantal arbeidsuren per week op jaarbasis.

  • Is ouderschapsverlof betaald verlof?

Werknemers hebben recht op 9 weken gedeeltelijk betaling van het ouderschapsverlof dat wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Het betaald ouderschapsverlof bedraagt 70% van het dagloon.

Voor het overige ouderschapsverlof is het onbetaald verlof, wat betekent dat je als werkgever de werknemer alleen hoeft te betalen voor de uren die hij nog wel werkt. In de cao kan een regeling zijn opgenomen waarbij aan een werknemer het recht op doorbetaling tijdens ouderschapsverlof wordt toegekend. Werkgever en werknemer kunnen hierover ook onderling afspraken maken.

Doordat een werknemer met ouderschapsverlof minder verdient kan het recht op kinderopvang-, zorg- en huurtoeslag wijzigen. Als werkgever kun je de werknemer daarop wijzen.

  • Mag jij als werkgever betaald ouderschapsverlof weigeren?

Nee, in principe niet. Ouderschapsverlof is een recht van een werknemer dat is vastgelegd in de wet; artikel 6:1 van de Wet arbeid en zorg.

De werknemer mag dus direct na indiensttreding een ouderschapsverlofverzoek doen. Als werkgever moet je instemmen met de aanvraag, maar mag je, tot vier weken voor de ingang van het verlof, wel voorstellen om het verlof op een andere wijze op te nemen. Bijvoorbeeld op andere dagen of in andere weken. Dat moet je samen in overleg met de werknemer doen en mag alleen als je daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij heeft. De wijziging dient schriftelijk gemotiveerd te worden.

  • Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld tijdens ouderschapsverlof?

De werknemer bouwt over de uren onbetaald ouderschapsverlof geen vakantiedagen en vakantiegeld op. De werknemer ontvangt dan namelijk geen loon en de vakantieopbouw is daaraan gekoppeld.

Over betaald ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel vakantiedagen en vakantiegeld op over de wettelijke vakantiedagen (o.b.v. 40 uur zijn dit 20 werkdagen). Over de bovenwettelijke vakantiedagen kan hiervan worden afgeweken. Afspraken dienen dan geregeld te zijn in de cao, een arbeidsvoorwaardenreglement of in de arbeidsovereenkomst.

  • Mag een werknemer een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvullen door vakantiedagen te laten uitbetalen?

Werknemers mogen wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband niet verkopen (art. 7:640 BW). Het is daarom niet mogelijk om de werknemer wettelijke vakantiedagen op te laten nemen om de uitkering betaald ouderschapsverlof aan te vullen. Wel is het mogelijk dat je als werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult tot 100% loon. Als werkgever kan je werknemers hier ook tegoed uit een persoonlijk keuzebudget voor laten gebruiken, waar de bovenwettelijke vakantiedagen onder kunnen vallen (cao afhankelijk).

  • Kan een zieke werknemer aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof?

Een volledig zieke werknemer voor wie je als werkgever nog een loondoorbetalingsverplichting hebt, kan geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Als de werknemer gedeeltelijk gaat werken tijdens ziekte, kan betaald ouderschapsverlof wel aangevraagd worden. De werknemer moet dan wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind weer gaan werken en het betaald ouderschapsverlof opnemen. Er kan dan alleen betaald ouderschapsverlof aangevraagd worden voor de dagen/uren dat de werknemer niet ziek is.

  • Bouwt een werknemer pensioen op tijdens ouderschapsverlof?

Of er in de periode waarin ouderschapsverlof wordt opgenomen daadwerkelijk pensioenopbouw plaatsvindt is afhankelijk van wat hierover is overeengekomen tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder en verschilt daarom per pensioenfonds. Raadpleeg het antwoord op deze vraag daarom bij je pensioenfonds.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op