Heb je interesse of een vraag? Stuur Femke een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

De PAWW-regeling

Peter van der Meijden
17 januari 2024

De PAWW-regeling, ook wel Private Aanvulling WW genoemd, zorgt ervoor dat medewerkers een tijdelijke uitkering ontvangen wanneer de WW- of WGA-uitkering is afgelopen. Dit kan overigens alleen wanneer jouw organisatie is aangesloten bij een deelnemende cao. De regels die aan de PAWW-regeling verbonden zijn, zijn vastgelegd in de verzamel-cao PAWW.  

De PAWW-regeling uitgelegd
Enkele jaren geleden heeft de overheid besloten om de duur van een WW-uitkering te verlagen. Dat betekent dat de maximale duur van de WW-uitkering teruggehaald is van 38 maanden naar 24 maanden. Volgens de vakbonden was deze inkorting onterecht, daarom is de PAWW-regeling ontstaan. Met deze regeling wordt de periode tussen de oorspronkelijke duur en de huidige duur overbrugt. 

Hoe gaat de PAWW-regeling in zijn werking binnen organisaties? De werkgever is verplicht dat de PAWW geregeld wordt voor haar werknemers. Daarbij worden er afspraken gemaakt tussen werkgevers en de vakbonden, zodat zij deel kunnen nemen aan de PAWW. De werknemers betalen een PAWW bijdrage en de werkgever regelt de juiste afhandeling hiervan bij de administratie. Door deelname aan de PAWW-regeling maken medewerkers bij langdurige werkloosheid aanspraak op een PAWW-uitkering.  

Hoe wordt de PAWW-regeling betaald?
De bijdrage aan de PAWW-regeling wordt door de werknemers van de deelnemende organisatie betaald. In 2024 is deze bijdrage 0,08%, in 2023 was de hoogte van de bijdrage 0,15%. Dit percentage wordt in mindering gebracht op het brutoloon. De werkgever draagt op haar beurt de lasten van de PAWW-bijdrage.  

De bijdrage aan de PAWW-regeling kan gezien worden als een budget wat later uitbesteedt wordt wanneer iemand langdurig werkloos raakt. Bijvoorbeeld: Hans raakt na 18 jaar zijn baan kwijt. Een aantal jaar geleden zou Hans gedurende 18 maanden recht hebben op een WW-uitkering. Inmiddels is dit veranderd en heeft Hans recht op (10 x 1) + (8 x ½) = 14 maanden een WW-uitkering. Omdat de organisatie waar Hans heeft gewerkt deelnemer is van de PAWW-regeling en Hans zelf ook maandelijks de bijdrage heeft betaald, heeft Hans nog eens vier maanden recht op een uitkering. De PAWW overbrugt als het ware de periode waarin de WW-uitkering zou stoppen.  

Werkgevers betalen niet mee aan de PAWW-regeling
Zoals eerder benoemd wordt de PAWW bijdrage betaald door de medewerkers. Het is een verplichting voor werknemers en geen vrijblijvende mogelijkheid. Werkgevers betalen de WW-premie en de medewerkers betalen dan als het ware de overbrugging in de periode dat de WW-uitkering stopt.  

Stichting PAWW
De Stichting PAWW is de overkoepelende organisatie die alles regelt als het gaat om aanvullende uitkeringen voor (voormalig) werknemers. Stichting PAWW ondersteunt niet alleen werknemers, maar ook werkgevers, sectoren en cao-partijen. Ook bewaakt de Stichting PAWW de persoonlijke dossiers en informatie over de PAWW-regeling,  

Wel of geen PAWW?
Als werknemer heb je alleen recht op een aanvullende uitkering wanneer jouw organisatie aangesloten is bij een deelnemende cao. Er zijn een aantal branches aangesloten bij de PAWW-regeling, maar er zijn ook branches die niet aangesloten zijn. Bouw en Infra, Metalektro, Hoveniersbedrijven in Nederland, Levensmiddelenbedrijf, Jeugdzorg en Glastuinbouw zijn voorbeelden van aangesloten cao’s. Daarentegen is te zien dat in de loop der jaren steeds meer cao’s aansluiten bij de PAWW-regeling.  

Bij vragen of meer informatie over wel of geen deelname, of over de PAWW-regeling in het algemeen kun je terecht bij Anne van Os via: 0493-322948 of via info@sep-hr.nl.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op