Heb je interesse of een vraag? Stuur Femke een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

De subsidie Tel mee met Taal

Merel Adriaans
14 januari 2024

In ’t kort
We hebben te maken met een arbeidsmarkt waar veel anderstaligen rondlopen op de Nederlandse werkvloer. Om de samenwerking, uitvoering van de werkzaamheden en integratie goed te laten verlopen, is het essentieel dat de (Nederlandse) vaardigheden van medewerkers op een bepaald basisniveau zijn. Het subsidieprogramma ‘’Tel mee met Taal 2021-2024’’ komt hierin tegemoet en heeft als voornaamste doel het versterken van de basisvaardigheden, waaronder taal-, reken- en digitale vaardigheden van medewerkers. In onderstaand artikel nemen we je mee in deze subsidieregeling. Lijkt je dit interessant? De collega’s van SEP vragen de subsidie graag voor jouw organisatie aan! 

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een medewerker een niveau hebben lager dan het referentieniveau 2F of Basisniveau 2. Een actuele niveautoets vooraf is verplicht, waarbij de toets gevalideerd moet zijn. Bij veel cursussen is een niveautoets een onderdeel van het opleidingsprogramma. Wanneer dit niet inbegrepen is, kun je het actuele niveau toetsen door middel van een van de gevalideerde instrumenten. In het geval van onmogelijkheid van schriftelijke of digitale toetsing, kan een mondelinge toets worden afgenomen door een bevoegd docent. 

Daarnaast geldt de verplichting dat het opleidingstraject is afgrond binnen 18 maanden na het moment van subsidieverstrekking. Echter mag het opleidingstraject niet starten vóór het moment van het indienen van een subsidieaanvraag. 

De betreffende medewerker moet woonachtig zijn in Nederland. Tot slot dient het opleidingstraject minimaal 30 contracturen te bevatten.  

Hoogte subsidie en budget
De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per aanvraag, met een eigen bijdrage van 33%. Per medewerker geldt een maximumbedrag van € 1.500,- per opleidingstraject. Daarnaast mag het opleidingstraject niet meer dan € 150,- per contactuur bedragen. 

Het totale budget wat de overheid uittrekt voor 2024 is € 3,35 miljoen voor alle medewerkers. 

Als voorbeeld:
Stel er zijn 4 medewerkers die graag een taalcursus Nederlands zouden willen volgen. De kosten per persoon zijn € 750,- inclusief een instaptoets waarbij het actuele niveau wordt bepaald. De totale kosten zijn dan dus 4 * € 750,- = € 3.000,-.  

Van dit bedrag wordt 67% gesubsidieerd en er geldt een eigen bijdrage van 33%. Jouw eigen investering komt dan neer op € 990,-. 

Proces 
De aanvraagformulieren voor de subsidieregeling Tel mee met Taal zijn te vinden op de website van De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i). De aanvraag voor 2024 kan aangevraagd worden in de periode tussen 1 januari 2024 en 29 februari 2024. Na het verlopen van de aanvraagperiode ontvang je binnen 13 weken de beslissing. Indien de subsidie wordt toegekend, staat in de beschikking dat er een voorschot wordt toegekend van 100% van het totale subsidiebedrag. De betaling van het voorschot vindt plaats in de maand mei.  

Wanneer jouw organisatie de subsidie heeft ontvangen, moet binnen 3 maanden na afloop van het opleidingstraject het resultaat verantwoord worden. Dit komt onder andere neer op het verantwoorden van de deelnemer(s) en het verstrekken van opleidingsinformatie. Het aanleveren van een resultaat waaruit blijkt wat het niveau is vóór het opleidingstraject is, is hier een verplicht onderdeel van.

Een uitzondering geldt op aanvragen onder de € 25.000 in totaal. In dat geval is er geen verantwoording nodig.  

Uiteraard willen wij je bij de aanvraag  graag ontlasten! Graag verzoeken we je dan om aan te geven welke medewerkers hier gebruik van willen maken en de gegevens door te geven van het betreffende opleidingstraject. De rest van de aanvraag verzorgen wij! 

Praktische zaken 

  • Een werkgever kan ten hoogste eenmaal per jaar de subsidie aanvragen. 
  • Bij overschrijding van het beschikbare budget, vindt er een loting plaats door een notaris.  
  • Het opleidingstraject kan ook gegeven worden in het Papiaments of de Engelse taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een training basiskennis Excel die in het Engels gegeven wordt. 
  • Een training op de werkvloer? Dat is ook mogelijk! 

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op