Heb je interesse of een vraag? Stuur Melissa een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

Een zieke medewerker en vakantie

Melissa Bons
03 juni 2022

De vakantieperiode staat voor de deur, dit betekent dat je als werkgever misschien wel te maken gaat krijgen met zieke medewerkers in combinatie met geplande vakanties.

Hoe ga je om met situaties zoals:
– Ziekgemeld, maar wel een vakantie gepland.
– Ziek worden tijdens de vakantie.

Een medewerker wordt ziek tijdens zijn vakantie

Als een werknemer vlak vóór of tijdens zijn vakantie ziek wordt, dan kan hij zich ziek melden. Als hij dat doet volgens de regels van het verzuimprotocol, dan gelden de dagen waarop hij ziek is geweest als ziektedagen en niet als vakantiedagen.

De werknemer moet dan in de gelegenheid worden gesteld om de vakantiedag op een later moment op te nemen. De werknemer moet zich tijdens ziekte wel aan de controlevoorschriften houden (en weer aan het werk gaan als hij beter is).

Zieke medeweker heeft recht op vakantie

Werknemers die ziek zijn hebben recht hebben op een volledige opbouw van wettelijke vakantiedagen. Dit betekent wel dat zieke medewerkers ook vakantiedagen inleveren als zij met vakantie gaan.

Tijdens vakantie behoudt de werknemer recht op loon. Als een zieke werknemer vakantiedagen opneemt, dan zullen die dagen dus volledig (100%) uitbetaald moeten worden, ook als hij bijvoorbeeld maar recht heeft op 70% van zijn loon tijdens ziekte.

De werknemer blijft wel gewoon ziek, dus hij hoeft tijdens zijn vakantie niet beter gemeld te worden.

Vakantie als onderdeel van het re-integratieplan

Van de werkgever wordt verwacht dat hij een zieke werknemer bij aanvang van de re-integratie wijst op de mogelijkheid en wenselijkheid om vakantie op te nemen. Dit dient vervolgens opgenomen te worden in het re-integratieplan.

Als de werknemer ‘niet in staat’ is het volledige aantal wettelijke vakantiedagen op te nemen, dan zal de wettelijke vervaltermijn van zes maanden niet gelden. In de plaats daarvan geldt dan de verjaringstermijn van vijf jaar.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op