Heb je interesse of een vraag? Stuur Femke een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

Heb jij de HR-basis binnen jouw bedrijf op orde?

Christy Raedts
24 januari 2022

Voor jouw bedrijfsvoering is het fijn als je bepaalde zaken op HR-gebied voor je medewerkers op orde hebt: het geeft houvast, zorgt voor duidelijkheid richting je medewerkers en draagt daarnaast bij aan het behouden van collega’s in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Wij geven je graag wat aanknopingspunten waarmee je aan de slag kunt om jouw HR-basis te verbeteren!
Als ondernemer wil je graag een tevreden team van medewerkers die weten wat er van hen verwacht wordt en weten wat zij van jou kunnen verwachten. Onderstaande voorbeelden kunnen hieraan bijdragen.

Een personeelshandboek

In het personeelshandboek dat wordt uitgereikt aan iedere medewerker, staat informatie over het werken bij jouw bedrijf. Door de medewerker te laten tekenen voor ontvangst, kun je ook altijd aantonen dat hij/zij bekend is met de interne werkwijze en procedures. Mocht een medewerker zich niet aan bepaalde regels houden, dan kun je hierop terugvallen en voorkomt het bepaalde discussies. Wanneer er voor jouw bedrijf geen CAO van toepassing is, is het nog belangrijker om een personeelshandboek te hebben aangezien er geen CAO is om aan te refereren.

De artikelen in je personeelshandboek zijn vrij in te vullen naar aanleiding van je eigen wensen: je kunt hierbij denken aan; aantal verlofdagen meenemen naar volgend jaar, werktijden, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en veiligheidsinstructies.

De arbeidsovereenkomsten

Verwijs jij in de arbeidsovereenkomst naar de geldende CAO en naar je personeelshandboek of huisregels? Heb je de juiste proeftijd en opzegtermijn vermeld? Is er een goed concurrentiebeding? Zorg je dat de arbeidsovereenkomst en contractverlengingen getekend en gearchiveerd worden?

Fouten in een arbeidsovereenkomst kunnen helaas grote gevolgen hebben. Wanneer er een conflict met een medewerker ontstaat zal de rechter altijd terugvallen op de wet en wordt vaak besloten in het voordeel van de medewerker. Als werkgever betaal je dus meestal de rekening van fouten in de arbeidsovereenkomst. Staan hier zaken in die in strijd zijn met de wet of CAO, dan zijn de betreffende bepalingen nietig en dus niet van toepassing.

Een ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuim is een grote kostenpost; de zieke medewerker moet doorbetaald worden (al dan niet met compensatie vanuit de verzuimverzekering), iemand anders neemt de werkzaamheden over, de administratieve handelingen kosten tijd en geld en dan hebben we het nog niet eens over de kosten voor re-integratie en de arbodienst. Het verlagen van je ziekteverzuim levert dus veel op!

Een ziekteverzuimreglement kan hierbij helpen. In dit reglement geef je aan op welke wijze de medewerker zich ziek kan melden en aan welke verplichtingen hij/zij dient te voldoen gedurende de ziekteperiode. Ook kun je door middel van een reglement de drempel verhogen om ziek te melden, dit werkt vaak goed bij bedrijven waar het kortdurend ziekteverzuim hoog is. Tenslotte kun je daarnaast gemakkelijker sancties toepassen wanneer een medewerker zich niet aan deze regels houdt, bijvoorbeeld door het loon tijdelijk stop te zetten of op te schorten.

Functieprofielen

Door het opstellen van functieprofielen zorg je voor inzicht en duidelijkheid voor medewerkers over de verdeling van werkzaamheden. Een functieprofiel bevat in ieder geval informatie over de taken en verantwoordelijkheden binnen de betreffende functie. Daarnaast kun je hier bijvoorbeeld competenties aan toevoegen die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie. Een goed functieprofiel maakt het ook gemakkelijker om iemands functioneren te beoordelen, je kunt het profiel dan dus meteen gebruiken wanneer je met medewerkers in gesprek gaat. Ook geeft een functieprofiel meteen houvast voor nieuwe collega’s, waardoor ze een gemakkelijkere start zullen hebben. Ondernemers zijn soms terughoudend in het opstellen van functieprofielen omdat ze bang zijn dat medewerkers het profiel dan zeer strikt gaan opvolgen en niet meer open staan voor andere werkzaamheden. Echter kun je dit ondervangen door het toevoegen van een artikel over het uitvoeren van andere voorkomende werkzaamheden binnen de organisatie.

Functie- en salarishuis

Op basis van de functies die er binnen jouw organisatie zijn, kun je een organogram opstellen. Hiermee laat je de plaats in de organisatie van iedere functie zien. Op basis daarvan kun je ook een functie- en salarishuis ontwikkelen. Eigenlijk is dit het vaststellen van waar de functie qua zwaarte en waardering in de organisatie past. Vervolgens kun je hier salarisschalen aan koppelen vanuit de CAO (wanneer er geen CAO van toepassing is, kun je de salarisschalen zelf bepalen of kijken naar een aanverwante CAO). Een functie- en salarishuis verschaft ook weer duidelijkheid aan je medewerkers, en geeft meer zicht op ontwikkelperspectieven voor de toekomst.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op