Heb je interesse of een vraag? Stuur Femke een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

Ontwikkelingen op het gebied van personeel 2023

Anne van Os
23 september 2022

  • Onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per 2023

Gezien de stijging van de kosten en het feit dat het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding sinds 2006 niet is gewijzigd, wordt het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 verhoogd tot € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 zal het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer. Tot nu toe was het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer. Het verstrekken van een reiskostenvergoeding is wettelijk niet verplicht, maar wellicht in je cao opgenomen. Het is niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen, maar het is de mogelijkheid om de reiskostenvergoeding vanaf 2023 onbelast te vergoeden voor € 0,23.

  • Minimum loon 10,15% hoger per 1 januari 2023

Het kabinet heeft bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 het wettelijke minimumloon in één keer te verhogen met 10,15%. Standaard stijgt het wettelijk minimumloon elk halfjaar met de reguliere indexatie voor de gemiddelde cao-lonen. De overheid verhoogt deze bedragen extra met 8,05% waardoor het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%. Werkgevers betalen in de tweede helft van 2022 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand. Dit gaat per 1 januari met 10,15% omhoog waardoor een werknemer van 21 jaar en ouder op € 1.934,45 bruto per maand uitkomt.

Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, WIA, WW en de Wajong, gaan hierdoor ook omhoog.

  • Onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogt naar € 2,13 per 2023

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken voor het thuiswerken, gaat in 2023 met 13 cent omhoog naar € 2,13 per dag. Op dit moment is de maximale onbelaste thuiswerkvergoeding € 2,00 per dag.

  • Verhoging vrije ruimte WKR

Het kabinet verlaagt de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, door het verruimen van de werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt in 2023 verhoogd met 0,22% naar 1,92%. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%. Want bij bedrijven met weinig werknemers, of met werknemers met lagere lonen, zal (door de hoge inflatie) de vrije ruimte niet altijd meer toereikend zijn om de gebruikelijke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen te handhaven zonder dat sprake is van eindheffing.

  • De werkgeversheffing ZVW (Zorgverzekeringswet) daalt van 6,75% naar 6,68%

Werkgevers betalen in principe de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor hun werknemers. Een uitzondering hierop kunnen de directeuren/ groot aandeelhouders zijn die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De inkomensafhankelijke bijdrage daalt per 2023 naar 6,68%. In 2022 is deze nog 6,75% van het loon. Hiervoor geldt wel een maximum, het zogenoemde maximumbijdrageloon: boven dit bedrag hoeven werkgevers geen heffing te betalen.

  • Verplicht taalles Nederlands aanbieden voor arbeidsmigranten

Op 1 januari 2022 is het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in werking getreden (onder andere maximale duur tewerkstellingsvergunningen van 1 naar 3 jaar). Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel is een verplichting voor werkgevers opgenomen om arbeidsmigranten scholing van de Nederlandse taal aan te bieden. De streefdatum voor invoering is 1 januari 2023.

  • AOW-leeftijd naar 66 jaar en 10 maanden

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. In 2023 ligt de leeftijd op 66 jaar en 10 maanden. De AOW-leeftijd wordt daarmee met 3 maanden verhoogd, op dit moment bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op