Terug naar kennisbank

Ouderschapsverlof deels betaald in augustus 2022

Natalie Hofstede
03 juni 2022

Ouders krijgen per 2 augustus 2022 9 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Momenteel kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dat verlof is onbetaald, tenzij werkgever en werknemer daar binnen het bedrijf of cao andere afspraken over maken. In de praktijk komt het erop neer dat 1/3 van de ouders gebruik maakt van het ouderschapsverlof. Daarom heeft het kabinet besloten dat de eerste 9 weken, van de 26 weken ouderschapsverlof, doorbetaald worden. Ouders die gebruik maken van de regeling krijgen vanuit het UVW een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon, tot 70% van het maximum dagloon.

Een belangrijk element is het feit dat de eerste 9 weken alleen worden betaald als deze in het 1e levensjaar van het kind worden opgenomen. Het kabinet heeft deze regeling in het leven geroepen met het doel dat ouders hierdoor meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie en bewuste keuzes maken rondom het verdelen van werk en privé.

Het verlof wat niet in het 1e levensjaar wordt opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze weken kunnen nog steeds tot het 8e levensjaar van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Deze regeling is een aanvulling op het extra geboorteverlof. Vanaf 1 juli 2020 krijgt de partner namelijk 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden na de geboorte.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op