Heb je interesse of een vraag? Stuur Femke een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

RI&E

Als werkgever weet je hoe belangrijk medewerkers zijn voor het succes van jouw bedrijf. Maar, wist je ook dat je wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

Wat is RI&E?

Een RI&E brengt alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart, zodat de risico’s binnen de organisatie worden verkleind of worden weggenomen. Hierbij gaat het ook onder andere over de risico’s en klachten die pas over enkele jaren zouden kunnen optreden. Het doel van de RI&E is om zoveel mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen in je bedrijf te voorkomen. Het creëren van een veiligheidscultuur staat hierin centraal. Want een gezonde en veilige werkomgeving zorgt voor een hogere productiviteit en meer werkplezier bij de medewerkers.

Achtergrond RI&E

Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E te hebben. Er zijn een aantal branche regelingen beschikbaar, echter is het de vraag of dit voor jouw organisatie van toepassing is.

De toetsing van de RI&E is altijd verplicht wanneer:

  • Een organisatie een RI&E heeft vanuit de brancheregeling en meer dan 25 medewerkers in dienst heeft.
  • Een organisatie die een RI&E heeft zonder brancheregeling en meer dan 40 uur per week arbeid laat verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld).

Veranderingen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zal de nieuwe wet- en regelgeving van kracht gaan, gericht op de toetsing van de RI&E. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de RI&E in Nederland een belangrijker onderdeel in organisaties gaat worden. Onlangs heeft iedere ondernemer een brief ontvangen van de Arbeidsinspectie waarin nogmaals benadrukt wordt dat de RI&E een verplicht onderdeel is bij bedrijven met medewerkers in dienst. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat actiever controleren en inspecteren in werksituaties in Nederland. Een RI&E bewijst dat je als werkgever inzicht hebt in mogelijke risico’s binnen je bedrijf, en laat via actiepunten zien dat je in actie komt om je werkvloer veiliger en gezonder te maken.

Als de inspectie langskomt of je wordt uitgenodigd om jouw RI&E bij de arbeidsinspectie te uploaden en je hebt geen RI&E, kun je een boete krijgen en moet je alsnog een RI&E maken! Daarnaast zal bij een bedrijfsongeval ook direct worden gevraagd naar jouw RI&E. Mocht je deze niet direct kunnen overhandigen, wordt dit meegenomen in het uiteindelijke oordeel.

Hoe kan SEP jou hier bij helpen?

In samenwerking met OTC Veiligheidscentrum B.V. kunnen wij voor jou de RI&E aanpakken. Omdat wij vanuit SEP de expertise hebben op het gebied van personeel (denk aan arbobeleid, verzuimbeleid, re-integratie, duurzame inzetbaarheid) en OTC Veiligheidscentrum B.V. expertise heeft over de gebieden arboveiligheid, machineveiligheid, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen, hebben wij de handen ineengeslagen om de RI&E  samen te kunnen opleveren. Middels het online platform gaan wij met jou als werkgever in gesprek en bespreken we aan de hand van de verschillende modules de risico’s en knelpunten. Hierna volgt een plan van aanpak, een eventuele toetsing en vervolgens een rapportage.

Uiteindelijk is het doel dat je aan de veilige werkomgeving blijft werken en dat je aan de slag blijft gaan met de actiepunten. Ook na het opleveren van de RI&E kunnen wij jou daarin blijven ondersteunen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op