Heb je interesse of een vraag? Stuur Femke een appje en ze reageert zo snel mogelijk! x
Terug naar kennisbank

SLIM subsidie voor leren en ontwikkelen binnen samenwerkingsverbanden

Femke Teunissen
03 juni 2022

In ’t kort

De overheid wil leren en ontwikkelen van medewerkers binnen MKB bedrijven stimuleren. Concreet betekent dit dat de overheid jou als MKB ondernemer faciliteert met een subsidie van maximaal € 200.000. Wij kunnen vanuit SEP aan de slag gaan met dit onderwerp binnen jouw organisatie, waardoor onze kosten volledig vergoed worden.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

Als er sprake is van een samenwerkingsverband met ten minste twee mkb’ers. Wij kunnen die combinaties maken op basis van branche of type vraagstuk. Het traject doorloop je volledig met je eigen bedrijf, maar wij zullen de (tussentijdse) evaluaties organiseren om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Mogelijke activiteiten

Er zijn 3 type activiteiten die gesubsidieerd worden:
a. Het invoeren van een methode die medewerkers stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
b. Het ontwikkelen van een opleidings- of ontwikkelingsplan gericht op het inzichtelijk maken van de ontwikkelbehoefte.
c. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers in de onderneming.

Subsidiabele kosten

Onder subsidiabele kosten worden de volgende kosten verstaan:
a. Externe kosten, oftewel de kosten van SEP.
b. Interne loonkosten
c. Overheadkosten (vast percentage van 15%).

Deze kosten samen vormen de totale projectkosten. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering en bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.

Samenwerking met WELDER

SEP is een samenwerking aan gegaan omtrent dit onderwerp met WELDER. WELDER vult SEP enorm goed aan. SEP is namelijk vanuit HR veel bezig met het leren en ontwikkelen van medewerkers, maar SEP is geen softwareleverancier. WELDER daarentegen is een organisatie die eigen HR software ontwikkeld heeft. Met als doelstelling: ‘aantoonbaar meer betrokken werknemers’. De software van WELDER is maatwerk. Dit betekent dat er volop mogelijkheden zijn: van inwerkprogramma tot exit-analyse, van ontwikkel- en functioneringsgesprekken, tot loopbaanpaden tot medewerkers-tevredenheidsonderzoeken. Jouw behoeftes staan centraal en SEP zal zorgen voor een goede implementatie van WELDER.

Proces

Als je wil investeren in leren en ontwikkelen en dan gaan wij in combinatie met externe partner WELDER aan de slag met de aanvraag van de SLIM subsidie. De reguliere aanvragen zitten vaak erg vol waardoor er iedere keer sprake is van een loting. Vorig jaar was er bij het samenwerkingsverband geen sprake van een loting, waardoor er 100% slagingskans was. De kosten van de aanvraag zijn no-cure, no-pay. Als de SLIM subsidie wordt toegekend, dan zal 15% van het subsidiebedrag in rekening worden gebracht door deze externe partij die de aanvraag heeft verzorgd en begeleid.

Rekenvoorbeeld

Hierbij een rekenvoorbeeld om te zien hoe de subsidie tot stand kan komen.
De uitganspunten zijn:

– 4 deelnemende bedrijven in samenwerkingsverband
– Interne kosten / urenbesteding per bedrijf € 10.000€ 40.000
– Overheadkosten€ 10.000
– Externe advieskosten€ 50.000
Totaal investering voor subsidie aanvraag€ 100.000
Subsidiebedrag 60% voor samenwerkingsverband€ 60.000

Praktische zaken

Hierbij nog een aantal praktische zaken rondom de SLIM subsidie.
Aanvraagtijdvak:
1 juni 2022 t/m 29 juli 2022

Subsidiebedrag:
– Max € 200.000 per bedrijf
– Gesubsidieerd bedrag is max 60% voor middenbedrijf
– Gesubsidieerd bedrag is max 80% voor kleinbedrijf

Verloop aanvraag:
Om in aanmerking te komen voor de subsidie hoeven we nog niet tot in detail te weten hoe we invulling gaan geven aan de subsidie. We starten met de aanvraag waar we van jou als ondernemer 3 formulieren getekend retour willen (denk aan de verklaring dat je een MKB bedrijf bent, inschrijving KvK etc. De rest van de aanvraag verzorgen wij! Kortom, voor jou een minimale impact op je drukke agenda.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op