Ziekteverzuim en re-integratie

Een medewerker met een griepje is nog wel te overzien, maar een langdurig ziekteverzuimdossier is toch wel wat complexer. In de Wet Verbetering Poortwachter staat dat zowel de werkgever als werknemer zich moeten inspannen om zo snel mogelijk te re-integreren op de werkvloer. In de regel zal een werkgever bij ziekte maximaal twee jaar op het juiste moment de juiste stappen moeten ondernemen. Daarna zal het UWV beoordelen of er sprake is van een juist en volledig verzuimdossier. Als werkgever wil je je medewerker zo snel en goed mogelijk laten re-integreren, en vooral willen voorkomen dat het UWV je verzuimdossier in twijfel trekt en je langer dan 2 jaar verantwoordelijk stelt voor de loondoorbetaling.

Kosten tijdens re-integratie

Veel verzuimverzekeraars willen ook het pakket casemanagement aan de ondernemer verkopen. Dit betekent dat zij het ziektetraject begeleiden, maar hiervoor betaal je over het algemeen een vast bedrag per persoon per jaar. SEP adviseert ondernemers om het casemanagement niet in combinatie met de verzuimverzekering af te sluiten. Wij kunnen namelijk aan de hand van een passend uurtarief dit casemanagement oppakken zodra de behoefte er daadwerkelijk is. Met deze aanpak betaal je alleen voor de daadwerkelijk bestede uren vanuit SEP. Heb je geen of weinig ziekteverzuim? Dan heb je de vaste prijzen vanuit de verzuimverzekering al bespaard.

De werkwijze van SEP

Langdurig ziekteverzuim kost vaak negatieve energie. Als werkgever kun je ervoor kiezen om jezelf deze tijd en energie te besparen. Vanuit SEP begeleiden wij het verzuimtraject volledig. We zorgen voor een juist en voorspoedig re-integratietraject en zorgen voor een goede dossieropbouw. We houden rekening met de bijbehorende verplichtingen, maar denken altijd in mogelijkheden!

Heb jij hulp nodig bij het re-integratietraject traject? Ik help jou daar graag bij!

Christy Raedts

HR Consultant

06-11 66 90 69 Of neem contact met me op